Arie Slob blij met 'Noaberschap'

 

Tweede Kamerlid Arie Slob (ChristenUnie) is blij dat ChristenUnie Hardenberg zich in de voorbereiding van de gemeenteraadverkiezing zich focust op het ‘Noaberschap’. Arie Slob sprak, namens de ChristenUnie, vrijdag 7 maart een kleine 200 belangstellenden toe.

Het Noaberschap of in de Nederlandse volksmond het nabuurschap, is het thema van de ChristenUnie in Hardenberg voor de gemeenteraadsverkiezingen die 19 maart worden gehouden. Nabuurschap is het oog hebben voor elkaar en het samenwerken van gemeenschappen. ChristenUnie is een groot voorstander van een participatiesamenleving en participatiepolitiek. “De zorg staat centraal bij de ChristenUnie, het nabuurschap. Zorg voor een ander. Dit moet uit liefde komen en niet uit zakelijk oogpunt". Zo zei Arie Slob in zijn toespraak. ChristenUnie is blij met de behaalde resultaten afgelopen tijd. Zo wist de Christelijke partij samen met de SGP het kleine scholentoeslag in stand te houden. Arie Slob heeft zich verder hard gemaakt voor het werkaanbod in de gemeente Hardenberg, dat zijn vruchten heeft afgeworpen en is hij landelijk in veel gemeenten geweest om te praten over het zorgbeleid. “Hardenberg mag trots zijn op burgemeester Snijders. Hij doet zoveel goede dingen voor de gemeente. Het kan ook anders, dat weet ik uit ervaring”, aldus Arie Slob. Arie Slob had ter afsluiting de eer om de Noabuurschapsaward uit te mogen reiken aan ‘Plaatselijke Belang Kloosterhaar’. PB Kloosterhaar is een vrijwillige organisatie dat zich enorm inzet voor de saamhorigheid van het dorp. Na de uitreiking bedankte hij iedereen die zich heeft ingezet om dit alles te realiseren “De ChristenUnie Hardenberg heeft veel voor ons betekent en daarvoor zijn we jullie heel dankbaar”.

Bron: De Toren